MADDE 1 TARAFLAR

Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda aktedilmiştir. Ek-1 Gizlilik Sözleşmesi ve Ek-2: Kişisel Bilgi Toplama Prosedürü ve Gizlilik Politikası bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılır.

MADDE 2: SÖZLEŞME’NİN KONUSU

Sözleşme, “Üye” ve “Kullanıcı” tarafından Site üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir.

MADDE 3 SÖZLEŞME’NİN AKTEDİLMESİ

MADDE 4: TANIMLAR

MADDE 5: ÜYELİK

MADDE 6: CEMGÜMÜŞ , ÜYE’LERİN VE KULLANCI’LARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 7: DEĞERLENDİRMELER VE YORUMLAR

MADDE 8: SÖZLEŞME’NİN FESHİ

İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve CemGümüş işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir. İşbu fesih, feshi iradesinin diğer tarafa Site aracılığıyla ulaştırılmasını takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder. İşbu Sözleşme’nin feshi e-posta üzerinden gerçekleştirilir.

Üye’nin fesih işlemi yine Site üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır. Fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

MADDE 9: SON HÜKÜMLER