Hakkımda

Psikoloji lisans eğitimini 2007’de İstanbul Üniversitesi’nde tamamlamış ve ikinci bölüm (yandal) olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında da eğitim görmüştür. Ardından, Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tam burslu olarak tamamlayarak uzmanlığını almıştır. Üniversite eğitiminin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında birçok uzun süreli psikoterapi eğitimine  katılmıştır.

Psikoloji lisans eğitimi sürecinde Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ergen ve Genç Yetişkin servisinde bir dönem staj görmüştür. Yüksek lisans eğitiminde ise yaklaşık iki yıl boyunca klinik birimde depresyon ve kaygı problemlerine yönelik düzenli olarak terapi görüşmeleri yürütmüştür. Yüksek lisans eğitim sürecinde, ülkemizdeki ilk bilişsel davranışçı terapi uzmanlarından ve birçok hoca yetiştirmiş olan Prof. Dr. Perin Yolaç’ın asistanlığını yapmıştır. Uzmanlık eğitimi sonrasında Ankara GATA Psikiyatri bölümünde Harp Psikiyatrisi servisinde özellikle askeri çatışmalara girmiş, ağır derecede depresyon ve kaygı problemleri yaşayan gazi ve malül askerlerle yoğun bireysel ve grup psikoterapisi çalışmaları gerçekleştirmiştir. Psikiyatri kliniğindeki bir yıllık görevinin sonlarına doğru askeri travmaların tedavisine yönelik birikiminden hareketle, sonraki yıllarda klinikte ve TSK bünyesinde travma tedavi eğitimlerinde  kullanılmak üzere bireysel ve grup düzeyinde uygulanabilecek ayrıntılı bir psikoterapi eğitim programı ve el kitabı hazırlamıştır. Buradaki görevinin ardından 2011-2013 yılları arasında özel bir hastanenin iki farklı şubesinde psikoterapist olarak görev alarak özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, öfke problemleri, çift-aile ilişki problemleri ve cinsel işlev bozuklukları alanlarında yakınmaları bulunan birçok danışanla çalışmıştır. Bu çalışmalarının yanı sıra Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) bünyesinde de danışan görmüş ve proje geliştirme faaliyetlerinde bulunmuştur.

2013 yılından itibaren HTA Nöropsikiyatri Merkezi ekibinde çalışmalarını devam ettirmektedir. Psikoterapi çalışmalarının yanı sıra, ilgi alanları doğrultusunda eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunmaktadır. Avrupa EMDR Derneği onaylı sertifikalı EMDR terapistidir. 2014 yılından beri Türkiye EMDR Derneği’nin (EMDR-TR) denetleme kurulu başkanlığını yürütmektedir.

Evli ve bir çocuk babasıdır.

 

İlgi Alanları:

Erken dönem travmalar ve bağlanma sorunları

Kronik stres

EMDR Terapisi

Pozitif Psikoterapi

Cinsel Terapi

Psikoterapide bütünleyici yaklaşımlar

 

Psikoterapi Süpervizyonu Aldığı Uzmanlar

Prof. Dr. Perin Yolaç, Uzm. Psk. Emre Konuk, Prof. Dr. Doğan Şahin, Dr. Nesrin Yetkin, Uzm. Psk. Asena Yurtsever, Dr. Emel Stroup, Dr. Ivan Krillov, Dr. Gabriela Hum

 

Üye Olduğu Kuruluşlar

EMDR-TR Derneği

World Association for Positive Psychotherapy

Psikoterapi Eğitimleri:

EMDR Terapisi I.-II. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Ensititüsü

Positive Psychotherapy Master Training, Ivan Kirillov, Arno Remmers, Maxim Goncharov, Gabriela Hum, Sheyda Rafat;

World Association for Positive Psychotherapy

(Pozitif Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi)

Positive Psychotherapy Basic Training, Ivan Kirillov, Enver Cesko, Sheyda Rafat;

World Association for Positive Psychotherapy

(Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi)

Cinsel Terapi Eğitimi 1, 2, 3. Modül ve Süpervizyon, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)

Gottman Çift Terapisi Eğitimi-I. Düzey, Psikoloji İstanbul

When There Are No Words: Reprocessing Early Trauma and Neglect in Implicit Memory with EMDR, Katie O’Shea

(Örtük Bellekteki 0-3 yaş Dönemi Erken Travma ve İhmali EMDR ile Yeniden İşleme)

Adaptive Information Processing Model (AIP) and EMDR Therapy for Difficult and Complex Cases, Udi Oren

(Adaptif Bilgi İşleme Modelini (AIP) ve EMDR Terapisini Zor ve Kompleks Danışanlarda Kullanmak)

Complex Trauma Treatment with EMDR Therapy, E.C. Hurley

(Kompleks Travma Tedavisinde EMDR Terapisi)

Treatment of Fears and Other Anxiety-Related Conditions with EMDR, Ad De Jongh

(Korkuların ve Diğer Kaygı ile İlişkili Durumların EMDR ile Tedavisi)

EMDR Systemic Approach: Application in Couple’s Therapy, Isabelle Meignant

(Sistemik EMDR Yaklaşımı: Çift Terapisindeki Uygulamalar)

Integration of EMDR and Family Therapy, Michell Silvestre

(EMDR Terapisi ve Aile Terapisinin Entegrasyonu)

Using EMDR with Addictions: The DeTUR Protocol, Arnold J. Popky

(Bağımlılıkların Tedavisinde EMDR Kullanımı: DeTUR Protokolü)

Obsessive Compulsive Disorder and EMDR Therapy, Derek Farrell

(Obsesif Kompülsif Bozukluk ve EMDR Terapisi)

Schizophrenia and EMDR Therapy, Paul Miller

(Şizofreni ve EMDR Terapisi)

Kronik Migren ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi, Emre Konuk ve Zeynep Zat

The Two Hand Dialogue Technique in EMDR Therapy: An AIP Conversation, Udi Oren

(EMDR Terapisinde İki El Diyalog Tekniği)

EMDR Therapy and Gender Based Violance, Derek Ferrel

(EMDR Terapisi ve Cinsiyete Dayalı Şiddet)

Unified Treatment Model for Personality Disorders, Henck Van Bilsen

(Kişilik Bozukluklarında Bütünsel Tedavi Modeli)

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Perin Yolaç

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi, Dr. Emel Stroup

Şema Terapisi Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu

Klinik İlk Görüşme ve Klinik Değerlendirme & Klinik Görüşme Becerileri Eğitimi, Dr. Emel Stroop

Innovative Cognitive-Behavioral Strategies for Treatment Resistant Anxiety, David A. Clark

(Tedaviye Dirençli Kaygı Bozukluklarında Yenilikçi Bilişsel Davranışçı Terapi Stratejileri)

Working with High-Risk Adolescents: Solution Focused Family Therapy Approach, Matthew Selekman

(Riskli Ergenlerle Çalışmak: Çözüm Odaklı Aile Terapisi Yaklaşımı)

Conceptualizing & Using Different Strategies for Different Types of Negative Thinking, Keith Dobson

(Farklı Türdeki Olumsuz Düşünceleri Kavramsallaştırma ve Ele Alma Stratejileri)

Working with Shame and Inner Self-Criticism via Developing Inner Compassion, Paul Gilbert

(İçsel Şevkat Yardımıyla Utanç ve Kendine Yönelik Eleştiri Üzerinde Çalışmak)

CBT Boot Camp: Building Core Clinical Competencies, Dr. Christine Padesky

(Bilişsel Davranışçı Terapi Kampı: Temel Klinik Becerilerin Geliştirilmesi)

Cognitive Therapy with Difficult Cases, Dr. Leslie Sokol

(Zor Vakalarla Bilişsel Davranışçı Terapi)

Tailoring the Relationship to the Individual Patient: Evidence-Based Responsiveness, John C. Norcross

(Terapi İlişkisini Kişiye Göre Düzenlemek: Kanıta Dayalı Duyarlılık)

Motivasyonel Görüşme Eğitimi, Prof. Dr. Kültegin Ögel

Gestalt Group Work, Gestalt Institute of Cleveland

(Gestalt Grup Terapisi Çalışması)

Unfinished Businesses in Gestalt Therapy: Gestalt Institute of Cleveland

(Tamamlanmamış İşlerin Gestalt Terapisi ile Ele Alınması)

Gestalt Therapy: Module A-B, Gestalt Institute of Cleveland

(Gestalt Terapisi Eğitimi: Modül A-B)

Gestalt Yaklaşımı Eğitimi: Temel Kavramlar ve Metodoloji, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler

 

Bkz.

Çalışma Alanları

İletişim

Yazılarım