Hakkımda

Kısa Özgeçmiş

10 yıldır klinik psikolog ve psikoterapi olarak aşağıdaki durumları yaşayan kişilere destek oluyorum:

 

Kronikleşen stres ve beraberinde gelen sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını keşfetmek isteyen,

Geçmişte yaşadıkları travmaların/bitmemiş meselelerin devam eden etkilerini bitirmeye kararlı,

Sırtındaki görünmeyen yükleri bir kenara koymaya istekli,

Sorunlarını kendisini rahat ve güvende hissettiği bir çerçevede işlemek isteyen,

İlişki becerilerini artırmaya ve huzurlu ilişkiler yaşamaya ihtiyaç duyan,

Artık ‘biliyorum ve uygulayabiliyorum’ demek isteyen,

Daha kaliteli bir yaşam için faydalı olabilecek şeyleri öğrenmeye çalışan,

 

Siz de bir şeyler yapmanız gerektiğini hissediyor ancak nereden ve nasıl başlayabileceğini bilmiyor olabilirsiniz. Değerli zamanınızı, enerjinizi ve kaynaklarınızı iyi değerlendirebileceğiniz bir adrese ihtiyaç duyabilirsiniz.

Dolayısıyla iyi bir psikoterapi uzmanı mesleki ve kişisel olarak donanımlı olmalıdır. Bu amaçla lisans ve yüksek lisans eğitimimin dışında yurt içi ve yurt dışında birçok uzun süreli psikoterapi eğitimi aldım.

Psikoterapi çalışmalarımın yanı sıra, ilgi alanlarım doğrultusunda eğitim ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunuyorum. Avrupa EMDR Derneği onaylı sertifikalı EMDR terapisi uzmanıyım.

2014 yılından beri Türkiye EMDR Derneği’nin (EMDR-TR) denetleme kurulu başkanıyım.

Ayrıca World Association of Positive and Transcultural Psychotherapy onaylı sertifikalı Pozitif Psikoterapi ve Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD) onaylı sertifikalı Cinsel Terapi uzmanıyım.

Avrupa yakasında Nişantaşı ve Anadolu yakasında Bağdat Caddesi’nde seans alıyorum.

Detaylı özgeçmişimi aşağıda bulabilirsiniz.

Uzun Özgeçmiş

Psikoloji lisans eğitimimi 2007’de İstanbul Üniversitesi’nde tamamladım ve ikinci bölüm (yandal) olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında da eğitim gördüm. Ardından, 2009’da Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tam burslu olarak tamamlayarak uzmanlığımı aldım. Üniversite eğitimimin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında birçok uzun süreli psikoterapi eğitimine katıldım.

Psikoloji lisans eğitimi sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ergen ve Genç Yetişkin servisinde bir dönem staj gördüm. Yüksek lisans eğitimimde ise yaklaşık iki yıl boyunca klinik birimde depresyon ve kaygı problemlerine yönelik düzenli olarak terapi görüşmeleri gerçekleştirdim. Yüksek lisans eğitim sürecinde, ülkemizdeki ilk bilişsel davranışçı terapi uzmanlarından ve birçok hoca yetiştirmiş olan Prof. Dr. Perin Yolaç’ın asistanlığını yaptım.

Uzmanlık eğitimi sonrasında Ankara GATA Psikiyatri bölümünde Harp Psikiyatrisi servisinde özellikle askeri travmalar yaşayan, ağır derecede depresyon ve kaygı problemleri yaşayan Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanılı gazi ve malül askerlerle yoğunlaştırılmış bireysel ve grup psikoterapisi çalışmaları gerçekleştirdim.

Psikiyatri kliniğindeki bir yıllık görevimin sonlarına doğru askeri travmaların tedavisine yönelik birikimimden hareketle, sonraki yıllarda klinikte ve TSK bünyesinde travma tedavi eğitimlerinde kullanılmak üzere bireysel ve grup düzeyinde uygulanabilecek ayrıntılı bir psikoterapi eğitim programı ve el kitabı hazırladım.

Buradaki görevimin ardından 2011-2013 yılları arasında özel bir hastanenin iki farklı şubesinde psikoterapist olarak görev alarak özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, öfke problemleri, çift-aile ilişki problemleri ve cinsel işlev bozuklukları alanlarında yakınmaları bulunan birçok danışanla çalıştım. Bu çalışmalarımın yanı sıra Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) bünyesinde de danışan gördüm.

2013 yılından beri Nişantaşı’nda danışanlarımı görmekteyim. Ayrıca Kadıköy Bağdat Caddesi’nde özel bir danışmanlık merkezinde de seans almaktayım.

 

Nasıl bir yaklaşımla çalışıyorum?

Psikoterapi için gelen danışanlarımla Pozitif Psikoterapi ve EMDR Terapisi’ni birlikte kullandığım bir yol izliyorum. Bu modelde psikolojik sorunları hem derinlemesine hem de anlaşılır bir dille aktif ve hızlı bir biçimde ele alabiliyoruz.

Psikoterapide yaşantısal ve süreç odaklı modele uygun bir yaklaşımı benimsiyorum. Normal yaşantınızda diğer insanlar size açık ve dürüst bir geri bildirimde bulunmakta zorlanır. Çalıştığım danışanlarıma seansta gördüğüm ve aldığım bilgilere göre farkındalık sağlayan geribildirimlerde bulunmayı çok önemsiyorum.

Seanslarda terapistin pasif konumda dinlemesi ya da çok didaktik bir yaklaşım içinde olmasını bir problem olarak gördüğümden dengeli bir yaklaşımı ve o anda kişinin ihtiyaç duyduğu yol ne ise o yolu kullanmaya çalışıyorum. Bilgilerimi güncel tutmak amacıyla yurt dışındaki güncel psikoterapi ve kişisel gelişim literatürünü takip ediyor, uzmanlara yönelik eğitimlere düzenli olarak katılıyorum.

Psikoterapi dışında kişisel gelişime yönelik eğitimler de veriyorum. Kişisel gelişim alanının özellikle ülkemizdeki psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatri uzmanları tarafından yeterince önemsenmediğini görüyoruz. Belirgin bir sorunu olmayan ancak yaşam kalitesini artırmaya ihtiyaç duyan birçok kişi var.

Psikoterapi ile kişisel gelişim alanı tutarlı ve bilimsel bir çerçevede ele alınabilmektedir. Özellikle Pozitif Psikoterapi yaklaşımının etkisiyle ihtiyaç odaklı psikoterapi ve kişisel gelişime yönelik olarak derlediğim bir sistem kullanıyorum. Bu konuda makale ve kitap çalışmalarım devam etmektedir.

Çalışma yaklaşımım ve prensiplerimle ilgi daha fazla bilgi almak için bu linki kullanabilirsiniz.

 

Özel İlgi Alanlarım:

Travma ve EMDR Terapisi

Pozitif Psikoloji

Psikoterapide bütünleyici yaklaşımlar

 

Psikoterapi Süpervizyonu Aldığım Uzmanlar

Prof. Dr. Perin Yolaç, Uzm. Psk. Emre Konuk, Prof. Dr. Doğan Şahin, Dr. Nesrin Yetkin, Uzm. Psk. Asena Yurtsever, Dr. Emel Stroup, Dr. Ivan Krillov, Dr. Gabriela Hum

 

Üye Olduğum Kuruluşlar

EMDR-TR Derneği

Türk Psikologlar Derneği

World Association for Positive Psychotherapy

Psikoterapi Eğitimlerim:

EMDR Terapisi I.-II. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Ensititüsü

Positive Psychotherapy Master Training, Ivan Kirillov, Arno Remmers, Maxim Goncharov, Gabriela Hum, Sheyda Rafat;

World Association for Positive Psychotherapy

(Pozitif Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi)

Positive Psychotherapy Basic Training, Ivan Kirillov, Enver Cesko, Sheyda Rafat;

World Association for Positive Psychotherapy

(Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi)

Cinsel Terapi Eğitimi 1, 2, 3. Modül ve Süpervizyon, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)

Gottman Çift Terapisi Eğitimi, Psikoloji İstanbul

Kalp Merkezli Hipnoterapi, Reyhana Saadet

When There Are No Words: Reprocessing Early Trauma and Neglect in Implicit Memory with EMDR, Katie O’Shea

(Örtük Bellekteki 0-3 yaş Dönemi Erken Travma ve İhmali EMDR ile Yeniden İşleme)

Adaptive Information Processing Model (AIP) and EMDR Therapy for Difficult and Complex Cases, Udi Oren

(Adaptif Bilgi İşleme Modelini (AIP) ve EMDR Terapisini Zor ve Kompleks Danışanlarda Kullanmak)

Complex Trauma Treatment with EMDR Therapy, E.C. Hurley

(Kompleks Travma Tedavisinde EMDR Terapisi)

Treatment of Fears and Other Anxiety-Related Conditions with EMDR, Ad De Jongh

(Korkuların ve Diğer Kaygı ile İlişkili Durumların EMDR ile Tedavisi)

EMDR Systemic Approach: Application in Couple’s Therapy, Isabelle Meignant

(Sistemik EMDR Yaklaşımı: Çift Terapisindeki Uygulamalar)

Integration of EMDR and Family Therapy, Michell Silvestre

(EMDR Terapisi ve Aile Terapisinin Entegrasyonu)

Using EMDR with Addictions: The DeTUR Protocol, Arnold J. Popky

(Bağımlılıkların Tedavisinde EMDR Kullanımı: DeTUR Protokolü)

Obsessive Compulsive Disorder and EMDR Therapy, Derek Farrell

(Obsesif Kompülsif Bozukluk ve EMDR Terapisi)

Schizophrenia and EMDR Therapy, Paul Miller

(Şizofreni ve EMDR Terapisi)

Kronik Migren ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi, Emre Konuk ve Zeynep Zat

The Two Hand Dialogue Technique in EMDR Therapy: An AIP Conversation, Udi Oren

(EMDR Terapisinde İki El Diyalog Tekniği)

EMDR Therapy and Gender Based Violance, Derek Ferrel

(EMDR Terapisi ve Cinsiyete Dayalı Şiddet)

Unified Treatment Model for Personality Disorders, Henck Van Bilsen

(Kişilik Bozukluklarında Bütünsel Tedavi Modeli)

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Prof. Dr. Perin Yolaç

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi, Dr. Emel Stroup

Şema Terapisi Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu

Klinik İlk Görüşme ve Klinik Değerlendirme & Klinik Görüşme Becerileri Eğitimi, Dr. Emel Stroop

Innovative Cognitive-Behavioral Strategies for Treatment Resistant Anxiety, David A. Clark

(Tedaviye Dirençli Kaygı Bozukluklarında Yenilikçi Bilişsel Davranışçı Terapi Stratejileri)

Working with High-Risk Adolescents: Solution Focused Family Therapy Approach, Matthew Selekman

(Riskli Ergenlerle Çalışmak: Çözüm Odaklı Aile Terapisi Yaklaşımı)

Conceptualizing & Using Different Strategies for Different Types of Negative Thinking, Keith Dobson

(Farklı Türdeki Olumsuz Düşünceleri Kavramsallaştırma ve Ele Alma Stratejileri)

Working with Shame and Inner Self-Criticism via Developing Inner Compassion, Paul Gilbert

(İçsel Şevkat Yardımıyla Utanç ve Kendine Yönelik Eleştiri Üzerinde Çalışmak)

CBT Boot Camp: Building Core Clinical Competencies, Dr. Christine Padesky

(Bilişsel Davranışçı Terapi Kampı: Temel Klinik Becerilerin Geliştirilmesi)

Cognitive Therapy with Difficult Cases, Dr. Leslie Sokol

(Zor Vakalarla Bilişsel Davranışçı Terapi)

Tailoring the Relationship to the Individual Patient: Evidence-Based Responsiveness, John C. Norcross

(Terapi İlişkisini Kişiye Göre Düzenlemek: Kanıta Dayalı Duyarlılık)

Motivasyonel Görüşme Eğitimi, Prof. Dr. Kültegin Ögel

Gestalt Group Work, Gestalt Institute of Cleveland

(Gestalt Grup Terapisi Çalışması)

Unfinished Businesses in Gestalt Therapy: Gestalt Institute of Cleveland

(Tamamlanmamış İşlerin Gestalt Terapisi ile Ele Alınması)

Gestalt Therapy: Module A-B, Gestalt Institute of Cleveland

(Gestalt Terapisi Eğitimi: Modül A-B)

Gestalt Terapi Praktikum/Süpervizyon Eğitimi, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler

Gestalt Yaklaşımı Eğitimi: Temel Kavramlar ve Metodoloji, Prof. Dr. Hanna Nita Scherler

 

Bkz.

Çalışma Alanları

İletişim

Yazılarım