Merhaba

Kendimi geliştirmek hem kişisel yaşamımda, hem de mesleki yaşamımda her zaman yaşamımı biçimlendiren önemli değerlerimden birisi… Bu süreç bitmek bilmeyen şekilde devam ediyor ve devam edecek de… Bu sayfada kendi yolculuğumda mesleki yönden ne gibi süreçlerden geçtiğimi görebilirsiniz.

SİYAH.png

Uzman psikolog olarak aşağıdaki durumları yaşayan yetişkin yaştaki kişilere destek oluyorum:

  • Kronikleşen stres ve beraberinde gelen sorunların nedenlerini ve çözüm yollarını keşfetmek isteyen,
  • Geçmişte yaşadıkları travmaların/bitmemiş meselelerin devam eden etkilerini bitirmeye kararlı,
  • Sırtındaki görünmeyen yükleri bir kenara koymaya istekli,
  • Sorunlarını kendisini rahat ve güvende hissettiği bir çerçevede işlemek isteyen,
  • İlişki becerilerini artırmaya ve huzurlu ilişkiler yaşamaya ihtiyaç duyan,
  • Artık ‘biliyorum ve uygulayabiliyorum’ demek isteyen,
  • Daha kaliteli bir yaşam için faydalı olabilecek şeyleri öğrenmeye çalışan…

 

Siz de bir şeyler yapmanız gerektiğini hissediyor ancak nereden ve nasıl başlayabileceğinizi bilmiyor olabilirsiniz.

Değerli zamanınızı, enerjinizi ve kaynaklarınızı iyi değerlendirebileceğiniz bir adrese ihtiyaç duyabilirsiniz.

Dolayısıyla iyi bir uzman mesleki ve kişisel olarak donanımlı olmalıdır. Bu amaçla lisans ve yüksek lisans eğitimimin dışında yurt içi ve yurt dışında birçok uzun süreli psikoterapi eğitimi aldım.

Psikoloji lisans eğitimimi 2007’de İstanbul Üniversitesi’nde tamamladım ve ikinci bölüm (yandal) olarak Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanında da eğitim gördüm.

2009’da Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını tam burslu olarak tamamladım. Üniversite eğitimimin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında birçok uzun süreli psikoterapi eğitimine katıldım.

Psikoloji lisans eğitimi sürecinde Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Ergen ve Genç Yetişkin servisinde bir dönem staj gördüm.

Yüksek lisans eğitimimde ise yaklaşık iki yıl boyunca klinik birimde depresyon ve kaygı problemlerine yönelik düzenli olarak terapi görüşmeleri gerçekleştirdim. Bu dönemde ülkemizdeki ilk bilişsel davranışçı terapi uzmanlarından ve birçok hoca yetiştirmiş olan Prof. Dr. Perin Yolaç’ın asistanlığını yaptım.

Uzmanlık eğitimi sonrasında 2010 yılında, Ankara GATA Psikiyatri bölümü Travma Psikiyatrisi servisinde, özellikle askeri travmalar yaşayan, ağır derecede depresyon ve kaygı problemleri olan Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) tanılı gazi ve malül askerlerle yoğunlaştırılmış bireysel ve grup psikoterapisi çalışmaları gerçekleştirdim.

Psikiyatri kliniğindeki bir yıllık görevimin sonlarına doğru askeri travmaların terapisine yönelik birikimimden hareketle, sonraki yıllarda klinikte ve TSK bünyesinde travma tedavi eğitimlerinde kullanılmak üzere bireysel ve grup düzeyinde uygulanabilecek ayrıntılı bir psikoterapi eğitim programı ve el kitabı hazırladım.

Buradaki görevimin ardından 2011-2012 yılları arasında özel bir hastanenin iki farklı şubesinde psikoterapist olarak görev alarak özellikle depresyon, kaygı bozuklukları, öfke problemleri, çift-aile ilişki problemleri ve cinsel işlev bozuklukları alanlarında yakınmaları bulunan birçok danışanla çalıştım. Bu çalışmalarımın yanı sıra Davranış Bilimleri Enstitüsü (DBE) bünyesinde de danışan gördüm.

2012-2019 arasında, Teşvikiye Nişantaşı’ndaki bir psikiyatri ve psikolojik danışmanlık merkezinde psikoterapist olarak birçok farklı türde sorunlar yaşayan danışanlarımla çalıştım.

Danışmanlık çalışmalarımın yanı sıra, ilgi alanlarım doğrultusunda eğitim, süpervizyon ve bilimsel araştırma faaliyetlerinde bulunuyorum.

Avrupa EMDR Derneği onaylı sertifikalı EMDR uzmanıyım. 2014-2022 arasında Türkiye EMDR Derneği’nde (EMDR-TR) denetleme kurulu başkanlığı görevinde bulundum.

Almanya merkezli World Association of Positive and Transcultural Psychotherapy onaylı sertifikalı Pozitif Psikoterapi uzmanıyım.

Şu anda Bağdat Caddesi/İstanbul’da, kurucusu olduğum Cem Gümüş Akademi’de, eğitmenlik ve danışmanlık çalışmalarıma devam ediyorum.

Travma, EMDR ve Flash Teknik

Bağlanma Sorunları

Pozitif Psikoloji ve Yaşam Kalitesi

Kişisel Gelişim ve Koçluk

Prof. Dr. Perin Yolaç, Uzm. Psk. Emre Konuk, Prof. Dr. Doğan Şahin, Dr. Nesrin Yetkin, Uzm. Psk. Asena Yurtsever, Dr. Emel Stroup, Dr. Ivan Krillov, Dr. Gabriela Hum

EMDR-TR Derneği (EMDR-TR)

Türk Psikologlar Derneği (TPD)

Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri Derneği (DOÇAT-DER)

Çift ve Aile Terapileri Derneği (ÇATED)

The International Center For Exellence In Emotionally Focused Couple Therapy (ICEEFT)

World Association for Positive Psychotherapy (WAPP)

EMDR

EMDR Terapisi I.-II. Düzey Eğitimi, Davranış Bilimleri Enstitüsü

How to set up your own (C)PTSD treatment
and how to enhance the treatment?, Suzy Matthijssen

(Yoğunlaştırılmış Kompleks TSSB (Travma Sonrası Stres Bozukluğu) Tedavi Programı Geliştirme Eğitimi)

EMDR 2.0: An Enhanced Version of EMDR Therapy, Ad De Jong & Suzy Matthijssen

(EMDR 2.0: EMDR Terapisinin Geliştirilmiş Bir Versiyonu)

Advanced Memory Reconsolidation, The Flash Technique and EMDR, Philip Manfield & Lewis Engel

(Hafızayı Yeniden Yapılandırmada Flash Teknik ve EMDR: İleri Düzey Eğitim)

Memory Reconsolidation, The Flash Technique and EMDR, Philip Manfield, Lewis Engel

(Hafızayı Yeniden Yapılandırmada Flash Teknik ve EMDR: Temel Eğitim)

Utilization of EMDR Therapy with Grief and Mourning, Roger Solomon

(Yas Çalışmalarında EMDR Terapisi’nin Kullanımı)

EMDR and Ego State Therapy Interventions for Anxiety and Borderline Personality, Robin Shapiro

(Kaygı Bozuklukları ve Borderline Kişilik Bozukluğunda EMDR ve Benlik Durumu Terapisi Müdahaleleri)

When There Are No Words: Reprocessing Early Trauma and Neglect in Implicit Memory with EMDR, Katie O’Shea

(Örtük Bellekteki 0-3 yaş Dönemi Erken Travma ve İhmali EMDR ile Yeniden İşleme)

Adaptive Information Processing Model (AIP) and EMDR Therapy for Difficult and Complex Cases, Udi Oren

(Adaptif Bilgi İşleme Modelini (AIP) ve EMDR Terapisini Zor ve Kompleks Danışanlarda Kullanmak)

Complex Trauma Treatment with EMDR Therapy, E.C. Hurley

(Kompleks Travma Tedavisinde EMDR Terapisi)

Treatment of Fears and Other Anxiety-Related Conditions with EMDR, Ad De Jongh

(Korkuların ve Diğer Kaygı ile İlişkili Durumların EMDR ile Tedavisi)

EMDR Systemic Approach: Application in Couple’s Therapy, Isabelle Meignant

(Sistemik EMDR Yaklaşımı: Çift Terapisindeki Uygulamalar)

Integration of EMDR and Family Therapy, Michell Silvestre

(EMDR Terapisi ve Aile Terapisinin Entegrasyonu)

Using EMDR with Addictions: The DeTUR Protocol, Arnold J. Popky

(Bağımlılıkların Tedavisinde EMDR Kullanımı: DeTUR Protokolü)

Obsessive Compulsive Disorder and EMDR Therapy, Derek Farrell

(Obsesif Kompülsif Bozukluk ve EMDR Terapisi)

Schizophrenia and EMDR Therapy, Paul Miller

(Şizofreni ve EMDR Terapisi)

Kronik Migren ve Fibromiyalji Tedavisinde EMDR Terapisi, Emre Konuk ve Zeynep Zat

The Two Hand Dialogue Technique in EMDR Therapy: An AIP Conversation, Udi Oren

(EMDR Terapisinde İki El Diyalog Tekniği)

EMDR Therapy and Gender Based Violance, Derek Ferrel

(EMDR Terapisi ve Cinsiyete Dayalı Şiddet)

 

POZİTİF PSİKOTERAPİ

Positive Psychotherapy Master Training, Ivan Kirillov, Arno Remmers, Maxim Goncharov, Gabriela Hum, Sheyda Rafat; World Association for Positive Psychotherapy

(Pozitif Psikoterapi İleri Düzey Eğitimi)

Positive Psychotherapy Basic Training, Ivan Kirillov, Enver Cesko, Sheyda Rafat; World Association for Positive Psychotherapy

(Pozitif Psikoterapi Temel Eğitimi)

 

ÇİFT TERAPİSİ

Emotionally Focused Couple Therapy: Externship, Ting Liu

(Duygu Odaklı Çift Terapisi Temel Eğitim)

Emotionally Focused Couple Therapy: Core Skills I-II, Ting Liu, Kyriaki Polychroni

(Duygu Odaklı Çift Terapisi İleri Düzey Beceri Eğitimi I-II)

Becoming Safe and Sound: Honouring Your Growth as an EFT Therapist, Marlene Best

(Güvenilir ve Sağlam Bir Duygu Odaklı Çift Terapisti Olmak)

Gottman Çift Terapisi Eğitimi, Psikoloji İstanbul

Cinsel Terapi Eğitimi 1, 2, 3. Modül ve Süpervizyon, Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği (CETAD)

 

BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ

Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi, Perin Yolaç

Bilişsel Davranışçı Terapi Süpervizyon Eğitimi, Emel Stroup

Şema Terapisi Eğitimi, Alp Karaosmanoğlu

Klinik İlk Görüşme ve Klinik Değerlendirme & Klinik Görüşme Becerileri Eğitimi, Emel Stroop

Innovative Cognitive-Behavioral Strategies for Treatment Resistant Anxiety, David A. Clark

(Tedaviye Dirençli Kaygı Bozukluklarında Yenilikçi Bilişsel Davranışçı Terapi Stratejileri)

Unified Treatment Model for Personality Disorders, Henck Van Bilsen

(Kişilik Bozukluklarında Bütünsel Tedavi Modeli)

Conceptualizing & Using Different Strategies for Different Types of Negative Thinking, Keith Dobson

(Farklı Türdeki Olumsuz Düşünceleri Kavramsallaştırma ve Ele Alma Stratejileri)

Working with Shame and Inner Self-Criticism via Developing Inner Compassion, Paul Gilbert

(İçsel Şevkat Yardımıyla Utanç ve Kendine Yönelik Eleştiri Üzerinde Çalışmak)

CBT Boot Camp: Building Core Clinical Competencies, Christine Padesky

(Bilişsel Davranışçı Terapi Kampı: Temel Klinik Becerilerin Geliştirilmesi)

Cognitive Therapy with Difficult Cases, Leslie Sokol

(Zor Vakalarla Bilişsel Davranışçı Terapi)

Tailoring the Relationship to the Individual Patient: Evidence-Based Responsiveness, John C. Norcross

(Terapi İlişkisini Kişiye Göre Düzenlemek: Kanıta Dayalı Duyarlılık)

 

GESTALT TERAPİ

Gestalt Group Work, Gestalt Institute of Cleveland

(Gestalt Grup Terapisi Çalışması)

Unfinished Businesses in Gestalt Therapy: Gestalt Institute of Cleveland

(Tamamlanmamış İşlerin Gestalt Terapisi ile Ele Alınması)

Gestalt Therapy: Module A-B, Gestalt Institute of Cleveland

(Gestalt Terapisi Eğitimi: Modül A-B)

Gestalt Terapi Praktikum/Süpervizyon Eğitimi, Hanna Nita Scherler

Gestalt Yaklaşımı Eğitimi: Temel Kavramlar ve Metodoloji, Hanna Nita Scherler

DİĞER YAKLAŞIMLAR

Emotionally Focused Individual Therapy: Extendind an Attachment – Based Model of Therapy with Individuals, Lorrie Brubacher

(Duygu Odaklı Bireysel Terapi: Bireysel Terapide Bağlanma Teorisi Modeliyle Çalışmak)

Emotionally Focused Individual Therapy I-II Level, Ting Liu

Duygu Odaklı Bireysel Terapi, I. ve II. Düzey

Profesyonel Koçluğun Temelleri, Adler Central Europe

Bir Meslek Olarak Koçluk ve İş Bağlamında Koçluk Programı, Adler Central Europe

Koçlukta Ustalığa Doğru İlerleme, Adler Central Europe

Heart Centered Hypnotherapy Training, Reyhana Seedat

(Kalp Merkezli Hipnoterapi Eğitimi)

Working with High-Risk Adolescents: Solution Focused Family Therapy Approach, Matthew Selekman

(Riskli Ergenlerle Çalışmak: Çözüm Odaklı Aile Terapisi Yaklaşımı)

Motivasyonel Görüşme Eğitimi, Kültegin Ögel

Nasıl Bir Sistemle Çalışıyorum?

Destek için gelen danışanlarımla Pozitif Psikoloji Yöntemleri ve EMDR’yi birlikte kullandığım bir yol izliyorum. Bu modelde danışanların hedeflerini hem bilinç dışı faktörlerle birlikte derinlemesine, hem de anlaşılır bir dille aktif ve verimli bir biçimde ele alabiliyoruz.

Danışmanlık çalışmalarımda yaşantısal ve süreç odaklı modele uygun bir yaklaşımı benimsiyorum. Normal yaşantınızda diğer insanlar size açık ve dürüst bir geri bildirimde bulunmakta zorlanır.

Çalıştığım danışanlarıma seansta gördüğüm ve aldığım bilgilere göre farkındalık sağlayan geribildirimlerde bulunmayı çok önemsiyorum.

Seanslarda uzmanın pasif konumda dinlemesi ya da çok didaktik bir yaklaşım içinde olmasını bir problem olarak gördüğümden dengeli bir yaklaşımı ve o anda kişinin ihtiyaç duyduğu yol ne ise o yolu kullanmaya çalışıyorum.

Bilgilerimi güncel tutmak amacıyla yurt dışındaki güncel psikoterapi ve kişisel gelişim literatürünü takip ediyor, uzmanlara yönelik eğitimlere düzenli olarak katılıyorum.

Danışmanlık çalışmaları dışında kişisel gelişime yönelik kitaplar yazıyor, online eğitim programları düzenliyor ve koçluk hizmetleri de veriyorum. Kişisel gelişim ve koçluk alanına özellikle ülkemizdeki psikolog, psikolojik danışman ve psikiyatri uzmanları tarafından yeterince odaklanılmadığını görüyoruz.

Ruh sağlığı hizmetinin sorun gruplarına girmeyen, belirgin bir sorunu olmayan ancak yaşam kalitesini artırmaya ihtiyaç duyan birçok kişi var. Yaptığım çalışmalarımda bu boşluğa yönelik hizmetlere odaklanıyorum.

Bazı durumlarda kronik sorunların da çözümlenmesindeki eksik parça yaşam kalitesini daha proaktif olarak çözümleyecek yollara odaklanmak oluyor. 

Psikoterapi ile kişisel gelişim alanı tutarlı ve bilimsel bir çerçevede ele alınabilmektedir. Özellikle Pozitif Psikoterapi ve EMDR yaklaşımının etkisiyle kişisel gelişime yönelik ihtiyaç odaklı, EMDR modeli (protokolü) geliştirme, makale ve kitap çalışmalarım devam etmektedir.