Travma Terapisi ve EMDR

Travma Nedir?

Hatırladığınızda rahatsızlık hissetmenize neden olabilen, genelde unutmaya çalıştığınız, yaşamınızı ve hayata bakış açınızı etkileyen olaylardır.

 

Travmalar iki ana gruba ayrılmaktadır:

 

1. Büyük Travmalar: Yaşamınızı belirgin şekilde etkileyen-tehdit eden olaylar

(bir yakınınızı kaybetmek, kaza, doğal afetler, terör olayları, tecavüz, saldırı vb. deneyimler)

 

2. Küçük Travmalar: Stres yaratan ve tekrarlı olarak yaşanan küçük olaylar

(aşağılanma, eleştirilme, ihmal edilme, önemsenmeme, yeterince ilgilenilmeme, haksızlığa uğrama, yalnız bırakılma, başarısızlığa uğrama vb. deneyimler)

 

Travmalar neden önemlidir?

Travmalar yaşamınızın kaçınılmaz parçalarıdır ve doğumdan hatta anne karnından itibaren başlamaktadır. Bir yönüyle hayata bakış açınızı da şekillendirmektedirler.

 

Dolayısıyla duygusal ve mantıksal olarak iyi bir şekilde sindirilmiş travmalar hayatınızdaki en büyük yaşam öğretmenlerinizdir.

 

Sindirilmemiş travmalarım olduğunu nasıl anlarım?

Kaliteli bir yaşamı nasıl sağlayacağınızı az çok –biliyorsunuzANCAK
“içinizden gelmiyor”, “yapamıyorsunuz”, “bitmemiş meseleleriniz” var

Potansiyelinizi dışarıya çıkaramadığınızı hissediyorsunuz

Yaşadığınız olumsuz olaylar halen günlük hayatınızı olumsuz bir şekilde etkiliyor

Problemlerinizin nedenleri ve kendi payınız hakkında bir şekilde bilinçlisiniz ancak tanımlayamadığınız birşey sizi engelliyor

Kronik strese neden olan türde problemler yaşıyorsunuz

(depresyon, kaygı bozuklukları, fobi, takıntılı düşünce ve davranışlar, travma sonrası stres bozukluğu, patolojik yas, psikolojik kökenli fiziksel rahatsızlıklar gibi)

 

Eğer siz de bu tür durumlar yaşıyorsanız EMDR terapisi almayı düşünebilirsiniz.

 

“Travma ve EMDR Terapisi” iki farklı şekilde uygulanabilmektedir

1) 0-3 yaş arası travma etkilerinin işlenmesi

2) 3 yaş ve sonrasındaki travma etkilerinin işlenmesi

 

Bana nasıl yardımcı olabilirsiniz? 

EMDR başta olmak üzere travma terapileri alanında birçok eğitimim ve deneyimim oldu. Kullandığım yaklaşımda standart uygulamaların ötesinde, ihtiyaçlar perspektifi ile bütünsel ve yaşantısal bir çalışmayı benimsiyorum.

 

bkz. EMDR Terapisi Tanıtım